top of page

Grupo

Público·12 membros

Ustav I Prava Gradjana Knjiga.pdf


Ustav i prava gradjana knjiga.pdf
Ustav i prava gradjana knjiga.pdf je naziv za elektronsku verziju knjige koja se bavi temom ustavnog prava i prava gradjana u Republici Srbiji. Knjiga je namenjena studentima pravnih fakulteta, ali i svim gradjanima koji zele da se upoznaju sa osnovnim principima i institucijama ustavnog poretka Srbije.


Knjiga je podeljena na tri dela: prvi deo se bavi opstim pojmovima i istorijskim razvojem ustavnog prava, drugi deo analizira sadrzaj i znacaj Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, a treci deo se fokusira na ljudska i manjinska prava kao osnovne vrednosti ustavnog sistema.


Download: https://urlcod.com/2w3uqf


U prvom delu knjige, autor objasnjava sta je ustav, kako nastaje, koja su njegova svojstva i funkcije, kao i koje su vrste ustava. Takodje, autor daje pregled istorijskog razvoja ustavnosti u Srbiji, od srednjovekovnih zakonika do savremenih ustava. Autor posebno istice znacaj Ustava iz 1974. godine, koji je uveo suverenost naroda, vladavinu prava, podelu vlasti, nezavisnost sudstva i zastitu ljudskih prava kao osnovne principe ustavnog poretka.


U drugom delu knjige, autor detaljno analizira Ustav Republike Srbije iz 2006. godine, koji je donet nakon raspada Savezne Republike Jugoslavije i drzavne zajednice Srbija i Crna Gora. Autor ukazuje na glavne karakteristike ovog Ustava, kao sto su: polazece od drzavne tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svih gradjana i etnickih zajednica u Srbiji; proglasavanje Kosova i Metohije za sastavni deo teritorije Srbije sa polozajem sustinske autonomije; utvrdjivanje Republike Srbije kao drzave srpskog naroda i svih gradjana koji u njoj zive; zasnivanje na vladavini prava i socijalnoj pravdi, nacelima gradjanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima; jemcenje uloge politickih stranaka u demokratskom oblikovanju politicke volje gradjana; zabrana sukoba interesa u vrstenju drzavnih ili javnih funkcija; utvrdjivanje srpskog jezika i cirilicnog pisma kao sluzbenih; odredjivanje Beograda za glavni grad; uredjenje vlasti na osnovu podele na zakonodavnu, izvrsnu i sudsku; propisivanje nacina izbora, nadleznosti i odgovornosti predsednika Republike, Narodne skupstine, Vlade, Ustavnog suda i drugih drzavnih organa; regulisanje odnosa izmedju Republike Srbije i autonomnih pokrajina Vojvodine i Kosova i Metohije; utvrdjivanje nacina promene Ustava.


U trecem delu knjige, autor se bavi ljudskim i manjinskim pravima kao osnovnim vrednostima ustavnog sistema. Autor navodi da Ustav Republike Srbije garantuje svim gradjanima ravnopravnost pred zakonom i sudom, slobodu misljenja i izrazavanja, slobodu veroispovesti, slobodu udruzivanja i okupljanja, pravo na privatnost i zastitu podataka o licnosti, pravo na zivot i dostojanstvo, pravo na rad i socijalnu zastitu, pravo na obrazovanje i kulturu, pravo na zdravu zivotnu sredinu i druge osnovne slobode i prava. Autor takodje istice da Ustav Republike Srbije priznaje i stiti posebna prava pripadnika nacionalnih manjina, kao sto su: pravo na ocuvanje nacionalnog identiteta, jezika i pisma; pravo na obrazovanje na maternjem jeziku; pravo na informisanje na maternjem jeziku; pravo na upotrebu simbola nacionalne manjine; pravo na ucesce u javnim poslovima; pravo na teritorijalnu autonomiju i lokalnu samoupravu.


Knjiga je napisana jednostavnim i razumljivim jezikom, uz brojne primere iz ustavne prakse i uporednog prava. Knjiga sadrzi i ilustracije, tabele, grafikone, dijagrame i druge vizuelne elemente koji olaksavaju ucenje i razumevanje gradiva. Knjiga je takodje opremljena sa sadrzajem, recnikom pojmova, spiskom literature i indeksom pojmova.


Knjiga se moze preuzeti u PDF formatu sa sledeceg linka: [Ustav i prava gradjana knjiga.pdf].


Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...
bottom of page